TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. kurulduğu 1969 yılından beri istikşaf etüdü aşamasından uygulama projesi ve inşaat kontrollüğü aşamalarına kadar ulusal ve uluslararası alanda çok disiplinli mühendislik hizmetleri veren tanınmış bir Türk müşavir mühendislik firmasıdır. Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Suudi Kalkınma Fonu, Kuveyt Fonu ve FIDIC dahil bir çok uluslararası kuruluşa kayıtlıdır. Türkiye’deki müşavir mühendislik faaliyetlerinin yanısıra TEMELSU, aralarında Suudi Arabistan, Ürdün, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın bulunduğu ülkelerde uluslararası finans kuruluşlarınca finansmanı sağlanan bir çok projeyi halen yürütmektedir.

TEMELSU’nun uzmanlık alanları su temini ve arıtması, atıksu arıtma ve çamur bertarafı; sulama ve drenaj; otoyollar, karayolları, kentsel ulaşım, tüneller; barajlar; hidroelektrik santrallar; pompa istasyonları; endüstriyel yapılar; geoteknik, elektro-mekanik, ve çevresel değerlendirme konularını kapsamaktadır. Firma içindeki uzmanlaşmış tasarım grupları ve destek departmanları yukarıda belirtilen alanlarda teknik hizmet sağlamaktadırlar.

Temelsu merkez faaliyetlerini Ankara'da şirkete ait ve 5000m2 toplam alana (net 2500m2 çalışma alanı) sahip binasında yürütmektedir.
Temelsu binası yüksek teknolojiye sahip mühendislik araçları ve güvenlik sistemleri ile donatılmış bir çalışma ortamı sunar. Binadaki yerel bilgisayar ağı merkezdeki yaklaşık 120 kullanıcıya hizmet vermekte, aynı zamanda tüm proje ofisleriyle de iletişime olanak sağlamaktadır.