TEMELSU’nun Uzmanlık Konuları:

 • Barajlar ve hidroelektrik santraller
 • Su temini, iletimi, arıtma ve dağıtımı, pompa istasyonları
 • Atıksu ve yağmursuyu şebekeleri, atıksu arıtma tesisleri
 • Katı atık yönetimi
 • Sulama ve drenaj
 • Ulaşım (karayolları, otoyollar, havaalanları)
 • Köprü ve tüneller
 • Boru hatları
 • Binalar
 • Endüstriyel yapılar
 • Jeoteknik hizmetler
 • Elektro-mekanik
 • Harita
 • Çevre Etki Değerlendirmesi
 • Sosyal ve ekonomik çalışmalar
TEMELSU yukarıda sıralanan iş konularında istikşaf, master plan, fizibilite, ön ve kesin proje, uygulama projeleri, müşavirlik ve inşaat kontrolluğu aşamalarında uzmanlaşmış deneyimli teknik personeliyle ileri teknolojinin tüm gereklerini yerine getirerek hizmet vermektedir.

GERİ DÖN