TEMELSU ENTEGRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
KALİTE POLİTİKASI
 • Kendi çalışma alanında ulusal ve uluslararası düzeyde en kaliteli hizmeti sunmak,
 • Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve standartlara uyumlu çalışmak,
 • Müşteri odaklı çalışmak ve müşteri memnuniyetini sürekli artırmak,
 • Personelin sağlıklı, güvenli, konforlu ve huzurlu bir ortamda çalışmasını sağlamak,
 • Yapılan işlerle ilgili kaynakları temin etmek,
 • Proje hizmetleri sırasında yapılan hataları en aza indirerek zaman tasarrufu ve kalite artışı sağlamak,
 • Eğitim düzeyi yüksek, yaratıcı, üretken ve sorumluluk sahibi personel istihdam etmek ve yurtiçi, yurtdışı seminer, sempozyum, kongre ve eğitimlerle personelin sürekli gelişimini sağlamak,
 • Bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,
 • Bütün personelin kalite sistem dokümanlarını öğrenmelerini ve uygulamalarını sağlamak,
 • İş kazalarının önlenmesine yönelik gerekli önlemleri almak ve alınan önlemleri sürekli iyileştirmek,
 • Risk analizi yaptırmak ve riskli alanlarla ilgili gerekli önlemleri almak,
 • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek,
 • Taşeronlarla yapılan işlerde ve diğer firmalarla ortak yapılan projelerde Entegre Sistem Kalite Yönetimi konusunda gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve alınan önlemleri gözden geçirmek,
 • Atıkları azaltarak çevre performansını sürekli iyileştirmek,
 • Kirliliği, kaynağında yok ederek önlemek,
 • Enerji, su, kağıt vb. gibi kaynakların tasarrufunu teşvik etmek,
 • Tüm kalite yönetim sistemini sürekli gözden geçirmek,
 • Kalite politika ve hedeflerinin tüm personel tarafından anlaşılmasını sağlamak,
 • TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001 ve TS 18001 Entegre Kalite Yönetim Sistemini etkin bir şekilde çalıştırmak ve sürekli iyileştirmek TEMELSU' nun kalite politikasıdır.

 

Alper AKANSEL

Genel MüdürGERİ DÖN