Su Temini Atıksu ve Çevre - Sulama & Drenaj, Taşkın Koruma - Barajlar & Hidroelektrik Santraller - Ulaşım & Boru Hatları - Üst Yapı & Madencilik
Sulama & Drenaj, Taşkın Koruma
  Kırgız Cumhuriyeti Su Yönetimi İyileştirme Projesi Müşavirlik Hizmetleri (Dünya Bankası Finansmanı Ile), KIRGIZISTAN, (05/2007-05/2011)
  Azerbaycan Taşkın Önleme Projesi İçin Müşavirlik Hizmetleri, AZERBAYCAN, (02/2007-04/2008)
  Fergana Vadisi Su Kaynakları Yönetimi I. Aşama Projesi Fizibilite Etüdleri ve Proje Hazırlanması Müşavirlik Hizmetleri, ÖZBEKISTAN, (11/2006-03/2009)
  Amu Zang Sulama Rehabilitasyon Projesi Müşavirlik Hizmetleri, ÖZBEKISTAN, (10/2005-12/2009)
  Ferghana Vadisi Su Kaynaklarının Yönetim Projesi İçin Ana Müşavirin Proje Hazırlama Işi (FVWRMP), TACIKISTAN, (09/2005-01/2006)
  Tarımsal Üretimin Geliştirilmesi Projesi Danışmanlık Hizmetleri, ÖZBEKISTAN, (01/2003-12/2005)
  Drenaj, Sulama ve Sulak Alanların İyileştirilmesi Projesi Aşama 1 (DIWIP) (Eski Özbekistan Drenaj Projesi) Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri (Görev B), ÖZBEKISTAN, (10/2004-06/2010)
  Ak Altın Tarımsal Gelişim Projesi Proje Yönetimi Müşavirlik Hizmetleri, ÖZBEKISTAN, (01/2003-12/2005)
  Ak Altın Tarım Kalkınma İşi İçin Uygulama Projesi Müşavirlik Hizmetleri İle Drenaj ve Sulama Altyapı Iyileştirme Yapım Kontrollüğü Hizmetleri, ÖZBEKISTAN, (05/2003-12/2007)
  Kirgızistan Cumhuriyeti Sulama Rehabilitasyon III. Aşama Projesi Müşavirlik Hizmetleri, KIRGIZISTAN, (02/2002-12/2003)
  Siriderya Kontrol ve Kuzey Aral Denizi 1. Aşama Projesi – Uygulama Projesi ve İnşaat Kontrolluk Işleri Müşavirlik Hizmetleri, KAZAKİSTAN, (05/2002-05/2007)
  Drenaj, Sulama ve Akarsu Havzası Geliştirme Projesi 1. Aşama (DIWIP), (Eski Özbekistan Drenaj Projesi) Sözleşme A, ÖZBEKISTAN, (02/2002-05/2004)
  Azerbaycan Sulama ve Drenaj Altyapı Geliştirme ve Rehabilitasyonu ve Tamamlanması, Proje Yönetim Birimine Teknik Destek Hizmetleri, AZERBAYCAN, (10/2001-01/2005)
  Karshi Pompa İstasyonu Rehabilitasyon Projesi İçin Müşavirlik Hizmetleri –Aşama I, ÖZBEKISTAN, (01/2001-04/2002)
  Kazakistan Su Kaynakları Yönetimi ve Arazi Geliştirme Projesi Müşavirlik Hizmetleri (ADB Kredisi 1592/1593 (Sf)-Kaz), KAZAKİSTAN, (04/1999-06/2005
  Azerbaycan Sulama ve Drenaj Altyapı Geliştirme ve Rehabilitasyonu- II. Aşama, AZERBAYCAN, (10/1998-09/1999)
  Kirgızistan Cumhuriyeti Sulama Rehabilitasyon II. Aşama Projesi Müşavirlik Hizmetleri, KIRGIZISTAN, (09/1998-12/2011)
  Özbekistan Drenaj Projesi II. Aşama, ÖZBEKISTAN, (04/1998-05/1999)
  Kirgızistan Cumhuriyeti Sulama ve Baraj Rehabilitasyonu I. Aşama Projesi Müşavirlik Hizmetleri, KIRGIZISTAN, (10/1997-05/1998)
  Kazakistan Sulama ve Drenaj Iyileştirme Projesi Müşavirlik Hizmetleri, KAZAKİSTAN, (04/1997-12/2003)
  Özbekistan Drenaj Projesi I. Aşama, ÖZBEKISTAN, (09/1996-03/1997)
  Türkmenistan Sulama ve Drenaj Projesi Müşavirlik Hizmetleri (Dünya Bankası Kredili), TÜRKMENİSTAN, (02/1996-03/1997)
  Karakum Sulama Kanalının Kazancık-Kızıletrek Kesimi İçin Fizibilite Çalışması, TÜRKMENİSTAN, (08/1995-06/1996)
  Kayseri Develi 2. Merhale Sulaması Planlama Revizyonu ve Proje Yapım İşi, Kayseri/TÜRKİYE, (04/2006-12/2009)
  Poyralı Projesi Çayırdere Barajı ve Sulaması Proje Yapımı İşi, Kırklareli/TÜRKİYE, (02/2006-06/2007)
  Mert Irmaği Havzasinin Taşkin Kontrolü Ve Rekreasyon Gereksinimlerinin Karşilanmasi İçin Teknik, Sosyoekonomik Ve Çevresel Etki Yönlerinden Kullanimini Gözeten Gelişme Planinin Ortaya Çikarilmasi İşi, Samsun/TÜRKİYE, (07/2005-11/2005)
  Yenişehir Ovası Yas Sulaması ve Boğazköy Barajı Sulaması Proje Yapımı İşi, Bursa/ TÜRKİYE, (12/2004-12/2006)
  Susurluk-Orhaneli Çayı Havzası Enerji Projeleri Yapılabilirlik Raporu Danışmanlık Hizmet Alımı, Kütahya/TÜRKİYE, (07/2004-01/2006)
  Manavgat Havzasi Taşkın Önleme Tesisleri Planlama ve Kesin Proje Çalışmaları Mühendislik Hizmetleri, Manavgat/TÜRKİYE, (08/2000-12/2004)
  Emet-Orhaneli Projesi, Döllük-Güllüce Ovaları Sulaması Kat’i Projesi, Bursa/TÜRKİYE, (04/2000-04/2003)
  Türkiye Acil Taşkın ve Deprem İyileştirme Projesi (Tefer) Batı Karadeniz Sel Bölgesi Sediment Taşınımı Etütleri, Batı Karadeniz Bölgesi/TÜRKİYE, (11/1999-05/2000)
  Türkiye Acil Sel ve Deprem İyileştirme Projesi (Tefer) Batı Karadeniz Sel Bölgesi Taşkın Koruma Altyapısının Geliştirilmesi ve Onarımı, TÜRKİYE, (02/2000-07/2001)
  Niğde-Bor-Ecemiş Projesi Master Plan Mühenislik Hizmetleri İşi, Niğde/TÜRKİYE, (09/1998-11/2000)
  Kura Projesi Master Plan Mühendislik Hizmetleri Işi, Kars/TÜRKİYE, (08/1998-10/2000)
  Küçük Menderes Nehir Havzası Sulama Projesi, İzmir/TÜRKİYE, (01/1995-12/1995)
  Seyhan Nehri Taşkın Kontrolu, Tahmin ve Uyarı Sistemi Yapılabilirlik Etüdü, Seyhan/TÜRKİYE, (04/1993-03/1994)
  Türkiye Çapında Mastır Planı Hazırlanması, Drenaj ve Tarla İçi Geliştirme Çekirdek Programının Dizaynı ve Uygulama Çalışmaları İçin Müşavirlik Hizmetleri, TÜRKİYE, (09/1987-06/1995)
  Türkiye Çapında Mastır Planı Hazırlanması, Sulama Stratejisi’nin Gözden Geçirilmesi, Drenaj ve Tarla İçi Geliştirme Çekirdek Programının Dizayn ve Uygulama Çalışmaları Için Müşavirlik Hizmetleri, TÜRKİYE, (09/1987-06/1995)
  Yukarı Seyhan Havzası Master Planı Kapsamında Sulama Projeleri Planlama Çalışmaları, Kayseri/ TÜRKİYE, (07/1981-01/1984)
  Çoruh Nehri Havzası Mastır Planı Kapsamında Bayburt Ovası Sulama Projesi Planlama Çalışmaları, Bayburt/TÜRKİYE, (05/1979-04/1982)
  Kayseri-Develi Ovası Sulama İşi Kati Projesi, Kayseri/TÜRKİYE, (01/1976-01/1978)