Su Temini Atıksu ve Çevre - Sulama & Drenaj, Taşkın Koruma - Barajlar & Hidroelektrik Santraller - Ulaşım & Boru Hatları - Üst Yapı & Madencilik
Su Temini Atıksu ve Çevre Su Temini Tünelleri
  Trabzon Kenti Atıksu Bertarafı Fizibilite Etüdü, Trabzon/TÜRKİYE, (09/2008-05/2009)
  Mastra Atık Depolama Tesisi Kesin Projesi Mühendislik Hizmetleri, Gümüşhane/TÜRKİYE, (02/2008-02/2010)
  Mert Irmağı Havzasının Taşkın Kontrolü ve Rekreasyon Gereksinimlerinin Karşılanması İçin Teknik, Sosyoekonomik ve Çevresel Etki Yönlerinden Kullanımını Gözeten Gelişme Planının Ortaya Çıkarılması İşi, Samsun/TÜRKİYE, (07/2005-11/2005)
  Muğla Atıksu Arıtma Tesisi Kavramsal Tasarımın Hazırlanması, Kanalizasyon Şebeke Tasarımının Gözden Geçirilmesi, İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu İçin Nihai Tasarımların Hazırlanması ve İnşaat Kontrollüğü İçin Danışmanlık Hizmetleri (Mug-C2), Muğla/TÜRKİYE, (06/2007-11/2010)
  Mersin İçmesuyu Şebekesi için İhale Dokümanlarının Hazırlanması İnşaat Kontrollüğü ve MESKİ’ye Teknik Destek Verilmesi Danışmanlık Hizmetleri (MES-C3), Mersin/TÜRKİYE, (05/2007-08/2010)
  MESKİ Su Şebekesi Rehabilitasyonu ve Depolar Arası Bağlantı Hatları Projesi Depolar, Depolar Arası Bağlantı Hatları, Terfi Merkezleri Uygulama Projelerinin İncelenmesi, İhale Dokümanlarının Hazırlanması ve İnşaat Kontrollüğü Danışmanlık Hizmetleri (MES-C2), Mersin/TÜRKİYE, (02/2007-08/2009)
  Mastra Atık Depolama Barajı Uygulama Projesi, Gümüşhane/TÜRKİYE, (03/2007-07/2007)
  Çöpler Altın Projesi Tesis Sahipleri İçin Mühendislik ve Tedarik Hizmetleri, Erzincan/TÜRKİYE, (02/2007-02/2008)
  Şanlıurfa Kenti Atıksu Bertarafı Fizibilite Etüdü Hazırlanması İşi Müşavirlik Hizmetleri, Şanlıurfa/TÜRKİYE, (06/2006-01/2007)
  Şanlıurfa Kenti Yağmursuyu Hatları Uygulama Projesi Hazırlanması, Şanlıurfa/TÜRKİYE, (10/2005-12/2005)
  Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Beş Yıllık Katı Atık Depolama İşletme Projesi, Harmandalı/TÜRKİYE, (02/2003-05/2005)
  Çorlu Belediyesi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Sisteminin Planlanması ve Projelendirilmesi işi, Çorlu/TÜRKİYE, (05/2005-01/2006)
  İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankasının belirlediği Grup A(Samsun, Bergama (İzmir), Ödemiş (İzmir), Muğla, Kütahya) Belediyeler için Fizibilite Çalışması, TÜRKİYE, (12/2004-04/2005)
  Kırıkkale Atıksu Projesi Ek Analiz ve Fizibilite Çalışmaları, Kırıkkale/ TÜRKİYE, (11/2004-02/2005)
  Eskişehir Belediyesi Kentsel Gelişim Projesi, Proje Yönetim Biriminin Kurulması ve İşletilmesi için İdari ve Teknik Yardım, Eskişehir/ TÜRKİYE, (03/2003-01/2007) • İçmesuyu, Atıksu ve Yağmursuyu Şebekelerinin İyileştirilmesi ve Yeni Şebekelerin İnşaatı • İçmesuyu ve Atıksu Arıtma Tesislerinin İyileştirilmesi • İçmesuyu Kaçak Tespiti ve SCADA Sistemi • Porsuk Nehrinin İyileştirilmesi ve Yeni Köprülerin Yapılması • Hafif Raylı Sistem İnşaatı
  Tatvan (Bitlis) Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Raporu Hizmet Alımı işi ve İhale Evrakı Hazırlanması, Tatvan/ TÜRKİYE, (05/2004-05/2005)
  Antalya Kenti İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Kati Proje Yapımı, Antalya/ TÜRKİYE, (12/1998-05/2003)
  Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi İnşaat Kontrollüğü, Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri İşi, Bursa/TÜRKİYE, (01/2004-12/2006)
  Şanlıurfa İçmesuyu Projesi, Uygulama ve As-built projeleri, Katodik koruma ve Scada Sistemlerinin Danışmanlık ve Kontrollük Hizmetleri, GAP Bölgesi/TÜRKİYE, (10/2002-04/2005)
  Mersin Atıksu Projesi, Proje Yönetim Birimi için Teknik Destek, Mersin/TÜRKİYE, (07/2002-07/2010)
  Kırıkkale Kanalizasyon Projesi, Kanalizasyon Şebekesi ve Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi ve İnşaat Kontrollüğü, Kırıkkale/TÜRKİYE, (11/2001-08/2004)
  Batman Kanalizasyon Projesi Fizibilite Çalışmaları, Batman/TÜRKİYE, (07/2001-03/2002)
  Manavgat Çayı Su Temin Projesi, Manavgat/TÜRKİYE, (07/2000-06/2006)
  Antalya Kenti Yağmursuyu Drenajı Master Planı Müşavirlik Hizmetleri, Antalya/TÜRKİYE, (12/1998-10/1999)
  Abha, Khamis Mushayt ve Ahad Rufeida Yerleşim Merkezleri Su Temini Projesi Fizibilite Etüdü ve Kati Projesi, SUUDİ ARABİSTAN, (05/1997-05/1998)
  Erzurum Kenti İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Kati Proje Yapımı, Erzurum/TÜRKİYE, (02/1996-05/1997)
  Melen Sistemi Büyük İstanbul İçmesuyu Projesi Müşavirlik Hizmetleri, İstanbul/TÜRKİYE, (04/1996-04/2010)
  Uşak Organize Deri Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi Müşavirlik Hizmetleri, Uşak/TÜRKİYE, (12/1995-05/1997)
  Birecik Daimi Personel Sitesi Altyapı Projeleri, Birecik/TÜRKİYE, (10/1994-04/1995)
  Erzincan Depremi Rehabilitasyon ve Yeniden Yapılandırma Projesi, Erzincan/TÜRKİYE, (06/1993-06/1995)
  Eryaman Toplu Konut Alanı Altyapı Projeleri, Ankara/TÜRKİYE, (12/1993-05/1994)
  İçmesuyu Tesislerinde Kullanılacak Depoların Tip Projelerinin Hazırlanması, TÜRKİYE, (07/1992-06/1994)
  Şile-Darlık Keson Kuyu, Pompa İstasyonu ve İsale Hattı İnşaatı Müşavirlik ve Kontrollük Hizmetleri, İstanbul/TÜRKİYE, (1992-1994)
  İstanbul Acil Su Temini Projesi (Istranca Deresi-Kıyıköy Bölgesi) Yapım Kontrollüğü, İstanbul/TÜRKİYE, (08/1991-07/1994)
  Güneydoğu Anadolu Projesi Bölgesel Ulaşım ve Altyapı Çalışması Müşavirlik Hizmetleri, GAP Bölgesi/TÜRKİYE, (11/1990-11/1993)
  S.S. İstanbul Gıda Toptancıları İmalat Sanayi ve Depocuları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Altyapı Projeleri, İstanbul/TÜRKİYE, (03/1989-09/1989)
  İstanbul'a Su Temini Projesi, Istranca Dereleri Master Plan ve Fizibilite Etüdü, İstanbul/TÜRKİYE, (08/1991-07/1994)
  Ankara Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Drenaj Projesi Teknik İnceleme ve Proje Hazırlanması Raporu, Ankara/TÜRKİYE, (10/1988-07/1989)
  Terkos-Kâğıthane III. İletim Hattı Kesin Projesi, İstanbul/TÜRKİYE, (04/1988-08/1988)
  Gebze Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Tesisleri, İstanbul/TÜRKİYE, (09/1988-10/1989)
  Büyük Ankara Su Dağıtım Şebekesinin İyileştirilmesi ve Genişletilmesi, SCADA Sistemi İnşaatının Kontrollüğü, Ankara/TÜRKİYE, (10/1988-02/1989)
  Kayseri Kent Su Temini Projesi Planlama Raporu ve Kati Projeleri, Kayseri/TÜRKİYE, (12/1986-12/1988)